Textové pole: Svaz vojáků v záloze České republiky je podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů občanským sdružením, zřízeným k zabezpečování výchovy, tělovýchovy a sportu ve sféře branně výchovných, branně sportovních, technických a jiných společenských aktivit obyvatel České republiky, dětí a mládeže, osvěty brannosti a propagace Armády České republiky. Sdružuje na zásadách nepolitičnosti, nezávislosti a dobrovolnosti fyzické a právnické osoby se zájmem o vojenství, branně sportovní a branně technickou činnost.

KVZ  Velké Opatovice

IČO  75041880      Reg.č. V ČR: 12-63-09

Domovská stránka

Klubu vojáků v záloze Velké Opatovice

KVZ Velké Opatovice

Lesní 624

Velké Opatovice

67963

Kontakt:

E-mail: kvzstrelnice@seznam.cz